Info
 

Info

Det gemensamma arvet är ett projekt som museibranschen gemensamt genomför som en del av programmet för jubileumsåret för självständigheten. Projektet genomförs 2016–2017 och har som syfte att tillsammans med museerna aktivera allmänheten att fira jubileumsåret på olika sätt. Man försöker kommunicera museernas program på ett positivt sätt som väcker intresse oavsett kön, bakgrund, ålder eller bostadsort.

Det gemensamma arvet är ett projekt som finansieras av stödprogrammet SuomiFinland100 om statsrådets kansli administrerar. Bakom projektet står de riksomfattande museiaktörerna: Finlands Nationalgalleri, Naturhistoriska centralmuseet, Museiverket, Nationalmuseet, Finlands Hembygdsförbund och Finlands Museiförbund som koordinerar projektet.